Etisk handel

Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.

Våre folier blir produsert i Belgia og Tyskland.  Disse landene  har stort sett de samme lover og regler som Norge når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.  Av den grunn kan du som kunde være forsikret om at du handler etisk i vår nettbutikk.